Kategoria: talosuojelu

Kannanotto väestönsuojien rakentamiseen

Suomalaisen arvomaailman pohjalta olemme pyrkineet suojelemaan tasapuolisesti kansalaisia – ei vain sotilaita ja johtajia, rakentamalla väestönsuojia koko maahan yli viiden vuosikymmenen ajan. Erityisesti väestönsuojien rakentaminen on pitkäntähtäimen toimintaa, joten tämän hetkiset uhat ja kriisit eivät saa vaikuttaa oleellisesti suojan rakenteelliseen

AS Oy:t ja yritykset: Ovatko pelastussuunnitelmanne kunnossa?

Yksi tärkeä osa jokapäiväistä turvallisuutta on laatia ja pitää ajan tasalla talon/ yrityksen pelastussuunnitelma. Suunnitelman tarkoituksena on ennakoida ja ennaltaehkäistä rakennusta uhkaavat vaaratilanteet. Samalla selvitetään mm. tarvittava turvallisuushenkilöstö, sen nimeäminen ja kouluttaminen sekä muun henkilöstön tai asukkaiden perehdyttäminen suunnitelmaan. Vähintään

Top