Valmiusryhmä

Ryhmän pääasiallisena tarkoituksena on harjoitella toimintaa osana Vapaaehtoista pelastuspalvelua (Vapepa) ja osallistua etsintöihin osana sitä. Kuukausiharjoituksissa ylläpidetään ja syvennetään etsinnöissä tarvittavia perustaitoja erityisesti koirakoiden kanssa toimimisen näkökulmasta. Lisäksi ryhmässä on mahdollista tutustua myös muihin Vapepan toimialaan kuuluviin tehtäviin, esimerkiksi ympäristövahinkojen torjuntaan sekä ensihuollon ja henkisen tuen tehtäviin.

Valmiusryhmään liittymiseen ei ole esitietovaatimuksia. Valmiusryhmässä voi harjoitella, vaikka kuuluisi jonkin toisen etsintäryhmän hälytyskortille. Huomioi kuitenkin, että voit olla vain yhdellä hälytyskortilla laskettuna resurssiksi.

Uuden jäsenen odotetaan suorittavan ensimmäisen vuoden aikana Pelastuspalvelun peruskurssin, Vapepan etsintäkurssin ja SPR:n ensiapu 1:n sekä todentavan suunnistus­ ja viestitaitonsa. Lisäksi jäseneltä edellytetään aktiivista osallistumista kuukausiharjoituksiin. Näiden taitovaatimusten täyttyessä vuoden kuluessa hälytysryhmän täysi­ikäinen jäsen liitetään HVSSY:n hälytyskortille ja hän pääsee osallistumaan Vapepan etsintöihin jalkapartiossa.

Vapepan toiminta on vapaaehtoista, viranomaista tukevaa, pyyteetöntä, organisoitua ja koulutettua kansalaistoimintaa, johon jokaisen hälytysryhmäläisen tulee sitoutua. Huomaa myös, että hälytyksiin osallistuvaa sitoo vaitiolovelvollisuus.

Tule tutustumaan vaativaan, mutta antoisaan harrastukseen!

Lisätiedot

Sanna Olli
Valmiusryhmän johtaja
sanna.olli[a t] hotmail.com

Yhteystiedot

Helsingin
väestönsuojeluyhdistys
Siltavuorenranta 16 B
00170 Helsinki

Puhelin: 09 6222 602
tai 09 278 2018
Faksi: 09 278 2032
Sähköposti:
toimisto@hvssy.fi