Hallitus

HVSSYn hallitus vastaa yhdistyksen käytännön toiminnasta. Hallituksen jäsenet valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan yhdistyksen syyskokouksissa siten, että kerrallaan noin puolet hallituksen jäsenistä on erovuoroisia.

Vuonna 2016 HVSSYn hallituksen kokoonpano on seuraava:

Puheenjohtaja
Juhani Parkkari
050 583 5554
juhaniparkkari@gmail.com

Varapuheenjohtaja
Pekka Kyrenius
040 573 1626
Pekka.Kyrenius+HVSSY@gmail.com

Sihteeri     

Katariina Siimeslehto
050 543 7439
katasiimeslehto@hotmail.com

Marja Rikman-Koski
040 594 7411
marjarikman@gmail.com

Anne Nikkilä-Soidinniemi
040 557 7222
anne.soidinniemi@gmail.com

Jukka Lehtiranta
040 708 4272
jukka.lehtiranta@nsn.com

Sam Winlund
045 358 3582
puheenjohtaja@hepeko.net

Minna-Maija Väänänen
040 182 3452
minna-maija.vaananen@evira.fi

Petri Lemmetty
050 348 1909
petri.lemmetty@gmail.com

Jari Markkanen
050 430 6304
jari.markkanen@hel.fi
Helsingin Pelastuslaitoksen pysyvä edustaja
PL 112, 00099 Helsingin kaupunki

 

Kutsuttuna
Greta Nikkilä
040 722 8120
greta.nikkila@gmail.com

Veijo Toivonen
050 557 5581
veijo.toivonen@gmail.com

 

Yhteystiedot

Helsingin
väestönsuojeluyhdistys
Siltavuorenranta 16 B
00170 Helsinki

Puhelin: 09 6222 602
tai 09 278 2018
Faksi: 09 278 2032
Sähköposti:
toimisto@hvssy.fi