Kategoria: talosuojelu

Suomalaisen arvomaailman pohjalta olemme pyrkineet suojelemaan tasapuolisesti kansalaisia – ei vain sotilaita ja johtajia, rakentamalla väestönsuojia koko maahan yli viiden vuosikymmenen ajan. Erityisesti väestönsuojien rakentaminen on pitkäntähtäimen toimintaa, joten tämän hetkiset uhat ja kriisit eivät saa vaikuttaa oleellisesti suojan rakenteelliseen …

Kannanotto väestönsuojien rakentamiseen Read More »

Yksi tärkeä osa jokapäiväistä turvallisuutta on laatia ja pitää ajan tasalla talon/ yrityksen pelastussuunnitelma. Suunnitelman tarkoituksena on ennakoida ja ennaltaehkäistä rakennusta uhkaavat vaaratilanteet. Samalla selvitetään mm. tarvittava turvallisuushenkilöstö, sen nimeäminen ja kouluttaminen sekä muun henkilöstön tai asukkaiden perehdyttäminen suunnitelmaan. Vähintään …

AS Oy:t ja yritykset: Ovatko pelastussuunnitelmanne kunnossa? Read More »