Valmiusryhmä

Ryhmän ensisijaisena tarkoituksena on osallistua etsintöihin osana Vapaaehtoista pelastuspalvelua (Vapepa). Ryhmä on yksi Helsingissä toimivista aktiivisista hälytysryhmistä. Jäsenet päivystävät ja osallistuvat vuosittain useisiin kadonneiden henkilöiden etsintätehtäviin.

Valmiusryhmään liittymiseen ei ole esitietovaatimuksia. Ryhmän kuukausiharjoituksissa ylläpidetään ja syvennetään etsinnöissä tarvittavia taitoja. Valmiusryhmässä voi harjoitella, vaikka kuuluisi jonkin toisen etsintäryhmän hälytyskortille.

Uuden jäsenen odotetaan suorittavan ensimmäisen vuoden aikana Pelastuspalvelun peruskurssin, Vapepan etsintäkurssin ja SPR:n ensiapu 1:n sekä todentavan suunnistus–­ ja viestitaitonsa. Lisäksi jäseneltä edellytetään aktiivista osallistumista kuukausiharjoituksiin. Näiden osaamisvaatimusten täyttyessä valmiusryhmän täysi­–ikäinen jäsen liitetään HVSSY:n hälytyskortille ja jäsen pääsee osallistumaan Vapepan etsintöihin jalkapartiossa.

Vapepan toiminta on vapaaehtoista, viranomaista tukevaa, pyyteetöntä, organisoitua ja koulutettua kansalaistoimintaa, johon jokaisen hälytysryhmäläisen tulee sitoutua. Huomaa myös, että hälytyksiin osallistuvaa sitoo vaitiolovelvollisuus.

Tule tutustumaan vaativaan, mutta antoisaan harrastukseen!

Lisätiedot

hvssyvalmius [a t] gmail.com