Föreningen

Föreningen | Säkerhets information | För medlemmar
Befolkningsskyddsmuseet | Kontakta oss

Helsingfors Befolkningsskyddsförening rf. är grundlagt den 31.januari 1941. Föreningens uppgifter är att förbättra kunskaper på egen beredskap i normala- och undantagsförhållanden. Vårt mål är att t.ex. utveckla befolkningsskyddet och företagsskyddet, utbilda medborgare, arrangera föredrag, möten och allt som berör befolkningsskyddet och även utveckla utdelningen av skriftligt material samt befolkningsskyddsmaterial.

Föreningens flagga

UTBILDAR 

 • Kurser för befolkningsskyddsrummets skötare
 • Säkerhetskurs för gymnasierna
 • Säkerhetskurs för medborgare (motsvarar kurs för hemsäkerheten)
 • Kurs för humanistariska rättigheter
 • Kurs för räddningsverkets grunder
 • Räddnings hundar
 • Grundkurs för beredskaper och befolkningsskyddet
 • Psykisk vård

I SAMARBETE MED HELSINGFORS RÄDDNINGSFÖRBUND RF

 • Kurs för befolkningsskyddsrummets skötare
 • Säkerhetskurs för gymnasierna
 • Säkerhetskurs för medborgare ( motsvarar kurs för hemsäkerheten )
 • Kurs för humanistariska rättigheter
 • Kurs för räddningsverkets grunder
 • Grundkurs för beredskaper och befolkningsskydd

HJÄLPER

 • Att planera säkerhetsplan för bostadsaktiebolag och fastigheter samt företag
 • Med utbildnings- och utvecklingsarbete inom egen beredskapsbransch

UTGER

 • Tips och råd angående befolkningsskyddet
 • Befolkningsskyddsundervisning för läroverkerna
 • Fortsättningsundervisning för personer som redan har fått basis grundutbildning

ORGANISERAR

 • Guidad rundvisning på Helsingfors Befolkningsskyddsmuseet
 • Föredrag
 • Utflykter och besök

Välkommen!