Befolkningsskyddsmuseet

Museet | Temautställningar på musee | Kollektion |
Befolkningsskyddsförening

Museet är beläget i ett äkta krigstida skyddsrum.

På Helsingfors Befolkningsskyddsmuseum förevisar man befolkningsskyddets historia, tekniska apparater, böcker och annat material. I museets auditorium kan man bekanta sig med befolkningsskyddet och vardagslivet under krigstidens säkerhetsärenden.

På museet håller man föreläsningar för grupper i följande ämnesområden:

  • Beredskap i Helsingfors under undantagsförhållanden
  • Beskydd under strålnings- och gasfara med praktisk övning
  • Befolkningsskyddshistoria och besök på museet

Museet är öppet för allmänheten mellan september – maj på varg lördagarna kl. 10-14.

Museet sjkall vara öppen på Helsingfors-dagen 12.6.2024 14-20.

Övriga tider enligt överenskommelse. Inträdet är gratis.

Grupp och andra reservationer:

Helsingfors Befolkningskyddsförening rf
e-mail toimisto@hvssy.fi

Välkommen!