Befolkningsskyddsmuseet

Museet | Temautställningar på musee | Kollektion |
Befolkningsskyddsförening

Befolkninsskyddmuset befinner sig i ett äkta krigs tid befolkningsskydd, Brobergskajen 14.

På Helsingfors Befolkningsskyddsmuseum förevisar man befolkningsskyddets historia, tekniska apparater, böcker och annat material. I museets auditorium kan man bekanta sig med befolkningsskyddet och vardagslivet under krigstidens säkerhetsärenden.

På museet håller man föreläsningar för grupper i följande ämnesområden:

  • Beredskap i Helsingfors under undantagsförhållanden
  • Beskydd under strålnings- och gasfara med praktisk övning
  • Befolkningsskyddshistoria och besök på museet

Museet är öppet för allmänheten mellan september – maj på varg lördagarna kl. 10-14.

Museet ska vara öppen på lördag 24.2.2024 kl. 10 – 18 till minne av Helsingfors storbombningar 1944.

Övriga tider enligt överenskommelse. Inträdet är gratis.

Grupp och andra reservationer:

Helsingfors Befolkningskyddsförening rf
e-mail toimisto@hvssy.fi

Välkommen!