Säkerhets information

Föreningen | Säkerhets information | För medlemmar
Befolkningsskyddsmuseet | Kontakta oss

Helsingfors Befolkningskyddsföreningens uppgift är att undervisa i säkerhetsfrågor samt uppmärksamma människor att agera rätt och vara uppmärksam på olika farosituationer i vardags och undantagsförhållanden.

Några säkerhets mål till hjälp:

Var och en kan skapa säkerhet i sitt hem. Olika olyckor samt målet att skydda bostädernas säkerhet.  Det är bra att på förhand fundera över följande frågor:

 • Hurdana faror lurar i hemmet?
 • Hur kan man undvika en farosituation?
 • Hur kan man höja beredskap vid till exempel en eldsvålda?
 • Hur kan man vid behov ge första hjälp?

I hemmet är det bra att ha färdig förstasläktningshjälp samt hemmets basförråd.

Hemmets basförråd

Hemmets basförråd är en reserv för krissituationer. Basförråd behövs i många olika specialsituationer:

 • Då leveranserna till affärerna av någon anledning inte fungerar eller du inte kan gå och handla av någon annan orsak.
 • Då menföre, trafikstörningar eller motsvarande försvarar förbindelserna.
 • Då långvariga elavbrott stör de dagliga rutinerna.
 • Då en familjmedlem insjuknar.
 • Då undantagsförhållanden eller olyckor avbryterden normala livsrytmen.

I hemmets bastförråd ingår:

 • livsmedel för familjen motsvarande en veckas behov. Kom också ihåg de familjemedlemmar som följer specialdiet.
 • vatten och kärl med lock för förvaring av vatten
 • mediciner, husapotek
 • hygienartiklar
 • jodtabletter
 • mat för familjens keldjur (keldjur tas inte till skyddsrummet)
 • övriga förnödenheter, bl a radio, ficklampa och batterier

Du kan bli medlem i Helsingfors Befolkingsskyddsförening och få undervisning i beredskap samt i undantagsförhållanden. Privata personer, bostads och företags medlemmar.