AS Oy:t ja yritykset: Ovatko pelastussuunnitelmanne kunnossa?

Yksi tärkeä osa jokapäiväistä turvallisuutta on laatia ja pitää ajan tasalla talon / yrityksen pelastussuunnitelma.

Suunnitelman tarkoituksena on ennakoida ja ennaltaehkäistä rakennusta uhkaavat vaaratilanteet. Samalla selvitetään mm. tarvittava turvallisuushenkilöstö, sen nimeäminen ja kouluttaminen sekä muun henkilöstön tai asukkaiden perehdyttäminen suunnitelmaan.

Vähintään kolmen asuinhuoneiston taloyhtiöissä on laadittava kirjallinen pelastussuunnitelma. Se on yhteenveto taloyhtiön turvallisuusjärjestelyistä ja sisältää toimintaohjeet onnettomuuksien varalta.

Pelastussuunnitelman tekeminen aloitetaan selvittämällä taloyhtiöön kuuluvien rakennusten vaaranpaikat ja mitä vaaroja ympäristö – vaikkapa teollisuuslaitos tai vilkas tie – voivat aiheuttaa. Sitten selvitetään, millä keinoilla vaaroja voi vähentää ja miten talossa ja asunnoissa voi varautua vahinkojen varalle. Hätätilanteiden varalta laaditaan toimintaohjeet, jotka tiedotetaan kaikille asukkaille. Lisäksi on nimettävä ja koulutettava taloyhtiön turvallisuudesta vastaavat henkilöt sekä hankittava turvallisuusmateriaali.

Suunnitelman voi tehdä vapaamuotoisesti, mutta alkuun pääsee helpoimmin täydennettävillä asuintalon pelastussuunnitelmalomakkeilla.

Jos kaipaat apua asuintalosi tai yrityksesi pelastussuunnitelman laadintaan, ota yhteyttä!

Helsingin väestönsuojeluyhdistys
Yritys- ja talosuojelujaos
puheenjohtaja Veijo Toivonen
050 557 5581
veijo.toivonen@gmail.com