AS Oy:t ja yritykset: Ovatko pelastussuunnitelmanne kunnossa?

Yksi tärkeä osa jokapäiväistä turvallisuutta on laatia ja pitää ajan tasalla talon / yrityksen pelastussuunnitelma. Suunnitelman tarkoituksena on ennakoida ja ennaltaehkäistä rakennusta uhkaavat vaaratilanteet. Samalla selvitetään mm. tarvittava turvallisuushenkilöstö, sen nimeäminen ja kouluttaminen sekä muun henkilöstön tai asukkaiden perehdyttäminen suunnitelmaan. Vähintään kolmen asuinhuoneiston taloyhtiöissä on laadittava kirjallinen pelastussuunnitelma. Se on yhteenveto taloyhtiön turvallisuusjärjestelyistä ja sisältää …