Helsingfors företags- och bostadsskydds avdelningen

Föreningen | Säkerhets information | För medlemmar
Befolkningsskyddsmuseet | Kontakta oss

Helsingfors företags- och bostadsavdelning är grundlagt den 18. februari 1963 som en del av Helsingfors Befolkningsskyddsföreningen. Dess uppgift är att ge stöd för företags-, inrättningar och bostädernas säkerhetschefer för deras uppgift att skapa och uppehålla säkerheten generellt samt skydda medarbetare, invånare, besökare, egendom och omgivning. Detta gör möjligt att undervisningen fortsätter även på normala- och undantagsförhållanden samt olycka- och hotsituationer.

Avdelningens utgifter övertäcks med inkomster av verksamheten och medlemmars avgifter. Priset på utbildningen och konsulterings service är balanserad så att det garanterar medelpris service för medlemmar utan att göra vinst för avdelningen.

Aktiebolagsbostäder: medlems avgift är 50€ / år (innehåller en persons normal medlems avgift).

Vi fortsätter att erbjuda och stå till tjänst även i framtiden med samma principer och sakkännedom. Helsingfors Räddningsförbund AB (HELPE AB) har lovat att erbjuda denna service med erfaren personal för samtliga behov av utbildnings- och kursbehov för företagarna