Kvinnoavdelning

Föreningen | Säkerhets information | För medlemmar
Befolkningsskyddsmuseet | Kontakta oss

Ordförande Marja Rikman-Koski
marjarikman@gmail.com

Sekreterare Sari Jusslin
sarijusslin@gmail.com

Principer för Helsingfors Befolkningsskyddsföreningens kvinnoavdelningen 

  • Fungera som arbetsband mellan föreningens kvinnomedlemmar och föreningens styrelse samt andra kvinnomedlemmar
  • Uppehålla kontakter med kvinnor-organistioner och förbund på området samt ge vidare upplysningar angående befolkningsskyddet
  • Fungera som specialister på frågor angående kvinnornas medarbete på befolkningsskyddet
  • Fungera att förbättra kvinnornas kännedom och aktivitet inom befolkningsskyddet
  • Ge stöd på befolkningsskyddsförenings basis