Styrelse

Föreningen | Säkerhets information | För medlemmar
Befolkningsskyddsmuseet | Kontakta oss

Helsingfors Befolkninsskyddsförening rf:s styrelse från 1.1.2024

Jukka Lehtiranta, ordförande
050 487 1344

Rainer Partanen, vice ordförande

Jan Hoffman, sekreterare

Esa Aaltonen

Sari Jusslin

Keijo Koikkalainen

Pekka Kyrenius

Anne Merisaari-Varis

Marja Rikman-Koski

Vesa Siitonen

Petri Smolander

Advisor

Greta Nikkilä
Jari Markkanen
jari.markkanen@hel.fi
Helsingfors Räddningsverket contact person
PL 112
0099 Helsingin Kaupunki